Pozostałe nominacje:

- Piotr Gliński powołany został na wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

- Jarosław Gowin powołany został na urząd wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

- Mariusz Błaszczak powołany został na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji. 

- Antoni Macierewicz powołany został na ministra obrony narodowej.

- Witold Waszczykowski powołany został na ministra spraw zagranicznych. 

- Zbigniew Ziobro powołany został na urząd ministra sprawiedliwości. 

- Anna Zalewska powołana została na urząd ministra edukacji narodowej'

- Jan Szyszko powołany został na urząd ministra środowiska.

Elżbieta Rafalska powołana została na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 

- Krzysztof Jurgiel powołany został na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 

- Andrzej Adamczyk powołany został na urząd ministra infrastruktury i budownictwa

- Konstanty Radziwiłł powołany został na urząd ministra zdrowia.

- Marek Gróbarczyk powołany został na urząd ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

- Anna Streżyńska powołana została na urząd ministra cyfryzacji. 

- Witold Bańka powołany został na urząd ministra sportu i turystyki.

- Krzysztof Tchórzewski powołany został na urząd ministra energii.

- Beata Kempa, Elżbieta Witek, Mariusz Kamiński i Henryk Kowalczyk powołani zostali na urząd ministra-członka Rady Ministrów.

Pełna relacja link niżej

https://youtu.be/oBU5iSSDhLE

PAP, niezalezna.pl